• Polski
  • Deutsch
  • English

Twój potencjał zarobkowy jest bardzo dobry, płace są wysokie w porównaniu z wieloma krajami UE! Obecna płaca minimalna dla pracowników wynosi od 2020 roku 9,35 euro za godzinę, a w przypadku wielu miejsc pracy obowiązują znacznie wyższe płace.

Przeciętne możliwości zarobkowe na Łużycach:

Osoba samotna (1 kl. podatkowa) Osoba z rodziną
(3 kl. podatkowa)

Wynagrodzenie miesięczne
1.772,- €2.014,- €
Zarobki roczne 21.262,- €24.220,- €
Mechanik                                                                              1.556 €
Elektronik w zakresie techniki automatyzacji                       1.941 €
Lakiernik samochodowy                                                       1.562 €
Murarz                                                                                               1.582 €
Technolog chemiczny                                                          2.140 €
Urzędniczka bankowa                                                          2.558 €
Specjalistka turystyki                                                            1.432 €
Specjalistka hotelarstwa                                                       1.360 €

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne dla wybranych zawodów (netto):

Zawód
Mechanik 1.556,- €
Elektronik w zakresie techniki automatyzacji 1.941,- €
Lakiernik samochodowy 1.562,- €
Murarz  1.582,- €
Technolog chemiczny 2.140,- €
Urzędniczka bankowa  2.558,- €
Specjalistka turystyki 1.432,- €
Specjalistka hotelarstwa 1.360,- €
Kucharz1.334,- €
Piekarz1.296,- €