• Polski
  • Deutsch
  • English

Vorstand

Zarząd

Przewodniczący dr inż. h.c. Michael von Bronk
Z-ca przewodniczącego Jürgen Fuchs
Z-ca przewodniczącego Bernd H. Williams-Boock

info@wil-ev.de
www.wil-ev.de

Rejestr stowarzyszeń Sąd Rejonowy Cottbus VR-Nr. 4751
Osoby odpowiedzialne za treść: Członek zarządu Klaus Aha, Członek zarządu Michael Schulz

Biuro w Brandenburgii

Altmarkt 17
03046 Cottbus

Tel. 03 55 – 28 91 30 90
Fax 03 55 – 28 91 30 99

Biuro w Saksonii

Industriegelände
Straße E Nr. 8
02977 Hoyerswerda

Tel. 0 35 71 – 459 84 28
Fax 0 35 71 – 459 84 29

Wyłączenie odpowiedzialności

1. Treść oferty online

Właściciel strony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość dostarczonych informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności wobec właściciela strony, które odnoszą się do szkód materialnych lub niematerialnych, które zostały spowodowane przez wykorzystanie lub niewykorzystanie dostarczonych informacji lub przez użycie nieprawidłowych i niekompletnych informacji, są z zasady wykluczone, o ile po stronie właściciela strony nie doszło do wyraźnej umyślności lub rażącego niedbalstwa. Wszystkie oferty są i niewiążące. Właściciel strony zastrzega sobie wyraźnie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części stron lub całej oferty bez odrębnego ogłoszenia lub do tymczasowego lub stałego zaprzestania publikacji.

2. Odniesienia i linki

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odnośników do innych stron internetowych (hiperlinki), które leżą poza zakresem odpowiedzialności właściciela strony, odpowiedzialność zaistniałaby tylko w przypadku, jeżeli właściciel strony miałby wiedzę na temat ich treści i istniałyby techniczne możliwości, aby zapobiec korzystaniu z nich w przypadku treści niezgodnych z prawem. Właściciel strony oświadcza niniejszym wyraźnie, że ​​w momencie tworzenia linków na powiązanych stronach nie było żadnych nielegalnych treści. Właściciel strony nie ma wpływu na obecny i przyszły wygląd, zawartość ani autorstwo powiązanych stron. Dlatego dystansuje się niniejszym wyraźnie od całej zawartości wszystkich powiązanych/podlinkowanych stron, które zostały zmienione po ustawieniu linku. To stwierdzenie odnosi się do wszystkich odniesień i linków w ramach własnej oferty internetowej, jak również obcych wpisów w księgach gości, forach dyskusyjnych, listach mailingowych i obszarach intranetu założonych przez właściciela strony. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści oraz za szkody wynikające z używania lub nieużywania takich informacji, odpowiada jedynie dostawca odnośnej strony, a nie ten, kto za pomocą linku ustanowił odniesienie do tej strony. Jeżeli linki są nieaktywne, za pośrednictwem połączenia pobierane są treści lub strony niezgodne z prawem lub treści zawarte na tych stronach powinny ulec zmianie, prosimy o informację na adres info@wil-ev.de.

3. Prawo autorskie i prawo znaków zastrzeżonych

Właściciel witryny dąży do przestrzegania praw autorskich używanych grafik, plików dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów, wykorzystać własne grafiki, pliki dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty lub sięgać po nielicencjonowane grafiki, pliki dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty. Wszystkie nazwy marek i znaki towarowe wymienione w ofercie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie, podlegają bez ograniczeń postanowieniom obowiązującego prawa o znakach towarowych i prawu własności zarejestrowanych właścicieli. Nawet ze względu na samą tylko wzmiankę nie można wyciągać wniosku, że znaki towarowe nie są chronione prawami osób trzecich! Prawa autorskie do opublikowanych obiektów stworzonych przez samego właściciela strony, należą wyłącznie do właściciela strony. Powielanie lub wykorzystywanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych nie jest dozwolone bez wyraźnej zgody właściciela strony.

4. Skuteczność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności

To wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część oferty internetowej, z której dokonano odniesienia na tę stronę. Jeżeli część lub poszczególne sformułowania tego tekstu nie są już zgodne z prawem lub nie odpowiadają mu w części lub w całości, treść lub ważność pozostałych części tego dokumentu pozostaje nienaruszona.

Kreacja, projektowanie graficzne i realizacja techniczna

Die Werbeagentur in Cottbus – INPETHO® MedienProduktion GmbH
Parzellenstraße 27/28
03050 Cottbus

www.inpetho.net

info@inpetho.net

 

Oświadczenie o ochronie danych

1. Ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe informacje dają prosty przegląd tego, co dzieje się z twoimi danymi osobowymi, kiedy odwiedzasz naszą stronę. Dane osobowe to wszystkie dane, które umożliwiają identyfikację osoby. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszej polityce prywatności zawartej w tym tekście.

Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie dokonywane jest przez operatora strony internetowej. Jego dane kontaktowe znajdują się w stopce redakcyjnej strony internetowej.

Jak zbieramy Twoje dane?

Twoje dane są zbierane z jednej strony dlatego, że nam je przekazujesz. Może tutaj chodzić np. o dane, które podajesz w formularzu kontaktowym.

Inne dane są gromadzone automatycznie za pośrednictwem naszych systemów informatycznych podczas odwiedzania witryny. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wywołania strony). Zbieranie tych danych odbywa się automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

Do czego używamy twoich danych?

Część danych jest gromadzona w celu zagwarantowania bezbłędnego udostępniania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowania użytkownika.

Jakie masz prawa dotyczące twoich danych?

W każdej chwili masz prawo do uzyskania bezpłatnych informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywania Twoich danych osobowych. Masz również prawo zażądać korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu i w przypadku dalszych pytań dotyczących ochrony danych, możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w stopce redakcyjnej. Ponadto przysługuje ci prawo odwołania się do właściwego organu nadzorującego.

2. Informacje ogólne i obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych. Traktujemy Twoje dane osobowe w sposób poufny i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych i niniejszą polityką prywatności.

Jeśli korzystasz z tej strony internetowej, to zbierane będą różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, które umożliwiają identyfikację osoby. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu to się dzieje.

Należy pamiętać, że transmisja danych przez Internet (na przykład podczas komunikacji za pośrednictwem poczty e-mail) może zawierać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Informacja odnośnie podmiotu odpowiedzialnego

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzania danych na tej stronie jest:

Klaus Aha
Altmarkt 17
03046 Cottbus

Telefon: 03 55 – 28 91 30 90
E-mail: info@wil-ev.de

Podmiotem odpowiedzialnym może być osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (takich jak nazwiska, adresy e-mail itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwe tylko za wyraźną zgodą użytkownika. W każdej chwili możesz odwołać istniejącą zgodę. W tym celu wystarczy wysłać do nas nieformalną informację pocztą elektroniczną. Nie narusza to legalności przetwarzania danych, prowadzonego do momentu cofnięcia zgody.

Prawo wniesienia zażalenia do właściwego organu nadzorującego

Ponadto przysługuje Ci prawo wniesienia zażalenia do właściwego organu nadzorującego. W przypadku naruszenia prawa o ochronie danych, dana osoba ma prawo do odwołania się do właściwego organu nadzoru. Listę pełnomocników ds. ochrony danych i ich dane kontaktowe można znaleźć pod poniższym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do przekazania danych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy, sobie lub na rzecz strony trzeciej, w standardowym, nadającym się do odczytu komputerowego formacie. Jeśli zażądasz bezpośredniego transferu danych do innego podmiotu odpowiedzialnego, zostanie to wykonane tylko w zakresie technicznie wykonalnym.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz do ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora strony, strona ta wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać poprzez zmianę w polu adresu przeglądarki z „http: //” na „https: //” oraz przez symbol kłódki w polu adresu przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane, które nam przesyłasz, nie będą mogły być odczytane przez osoby trzecie.

Udzielenie informacji, blokowanie, kasowanie

W ramach obowiązujących regulacji prawnych posiadasz prawo do bezpłatnych informacji na temat swoich przechowywanych danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych oraz, w razie potrzeby, prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu i w przypadku dalszych pytań dotyczących ochrony danych osobowych, możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w stopce redakcyjnej.

Sprzeciw wobec maili reklamowych

Niniejszym nie wyrażamy zgody na przesyłanie niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych w związku z wykorzystaniem danych kontaktowych zawartych w stopce redakcyjnej. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego wysyłania informacji reklamowych, na przykład za pośrednictwem wiadomości e-mail będących spamem.

3. Pełnomocnik ds. ochrony danych

W naszej firmie zatrudniliśmy pełnomocnika ds. ochrony danych.

Klaus Aha
Altmarkt 17
03046 Cottbus

Telefon: 03 55 – 28 91 30 90
E-mail: info@wil-ev.de

4. Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Cookies

Strony internetowe wykorzystują częściowo tak zwane pliki cookie. Pliki cookie nie szkodzą komputerowi i nie zawierają wirusów. Pliki cookie służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczniejsza i bezpieczniejsza. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są archiwizowane w komputerze i przechowywane w przeglądarce.

Większość wykorzystywanych przez nas plików cookie to tak zwane „pliki cookie sesji”. Są one automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Inne pliki cookie pozostają zapisane na Twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz. Te pliki cookie pozwalają nam rozpoznać Twoją przeglądarkę przy następnej wizycie.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, że otrzymasz informację o stosowaniu plików cookie i będziesz mieć możliwość zaakceptowania ich tylko w określonych przypadkach lub wykluczenia ich całkowicie oraz automatycznego usunięcia ich przy zamykaniu przeglądarki. Dezaktywacji plików cookie może ograniczyć funkcjonalność tej strony internetowej.

Pliko cookie, które są wymagane do przeprowadzenia operacji komunikacji elektronicznej lub wykonywanie niektórych żądanych przez Ciebie funkcji ​​(np. koszyk zakupów) są przechowywane na podstawie art. 6, ust. 1 lit. f RODO. Operator serwisu ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeżeli przechowywane są inne pliki cookie (np. pliki cookie do analizy zachowań w sieci), to w niniejszej polityce prywatności są one traktowane oddzielnie.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka przesyła do nas automatycznie. Są to:

typ przeglądarki i wersja przeglądarki
używany system operacyjny
URL strony odsyłającej
nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
czas zapytanie serwera
adres IP
Danych tych nie łączy się z innymi źródłami danych.

Podstawą przetwarzania danych jest Art. 6 pkt 1 lit. b RODO, który umożliwia przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub środków przedumownych.

5. Newsletter

Dane newsletteru

Jeśli chcesz otrzymywać biuletyn informacyjny oferowany na stronie internetowej, musimy posiadać Twój adres e-mail oraz informacje, które pozwolą nam zweryfikować, że jesteś właścicielem adresu e-mail i wyrażasz zgodę na otrzymywanie newsletteru. Inne dane nie są gromadzone lub tylko na zasadzie dobrowolności. Używamy tych danych wyłącznie do dostarczenia wymaganych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim.

Przetwarzanie danych zawartych w formularzu rejestracyjnym newsletteru odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 pkt a RODO). Udzielona zgoda na przechowywanie danych, adresu e-mail i ich stosowania do wysyłania biuletynu może być odwołana w każdym czasie, np. przez link „wypisz” umieszczony w newsletterze. Nie narusza to legalności przetwarzania danych, prowadzonego do momentu cofnięcia zgody.

Dane udostępnione nam przez Ciebie w celu otrzymywania newsletteru są przechowywane przez nas aż do momentu wypisania się z newsletteru i usuwane po rezygnacji z otrzymywania newsletteru. Dane przechowywane przez nas w innych celach (np. adresy e-mail członków) pozostają nienaruszone.

6. Wtyczki i narzędzia

Google Web Fonts

Ta strona używa tak zwanych czcionek internetowych dostarczanych przez Google w celu zapewnienia jednolitej prezentacji czcionek. Po wywołaniu strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby wyświetlać poprawnie teksty i czcionki.

Aby to zrobić, przeglądarka, której używasz, musi łączyć się z serwerami Google. W rezultacie Google dowiaduje się, że do naszej strony internetowej można uzyskać dostęp za pośrednictwem Twojego adresu IP. Korzystanie z Google Web Fonts jest w interesie spójnej i atrakcyjnej prezentacji naszej ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 pkt 1 lit. f RODO.

Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, wykorzystana zostanie domyślna czcionka używana przez Twój komputer.

Więcej informacji o czcionkach internetowych Google można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Ta strona korzysta z usługi mapowania Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Aby skorzystać z funkcji Google Maps, konieczne jest zapisanie adresu IP. Te informacje są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na to przekazywanie danych.

Korzystanie z Google Maps służy atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online i łatwemu wyszukiwaniu miejsc, które wskazaliśmy na stronie. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 pkt 1 lit. f RODO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Google: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.