• Polski
  • Deutsch
  • English

 

 

©goodluz_shutterstock

Nie musisz wyprowadzać się daleko od domu, zaraz za granicą Łużyce dają Ci wszystko, czego potrzebujesz do życia: dużą bliskość ojczyzny, uroki wielkiego miasta (Berlin, Drezno) w bezpośrednim sąsiedztwie i dobre zarobki.

Jako region silnie uprzemysłowiony, Łużyce oferują Ci liczne szanse zawodowe i możliwości startu dla Twojej kariery!

Obok światowych liderów takich jak LEAG, BASF, Siemens, Bombardier, Daimler i Vestas, również małe i średnie przedsiebiorstwa oraz zakłady rzemieślnicze kształtują ten region. Wszyscy ci pracodawcy oferują Ci bardzo atrakcyjne, nowoczesne i stabilne  możliwości nauki zawodu i podstawę dla twojego doskonałego startu w życie zawodowe oraz szanse dalszego rozwoju.

Możesz tutaj rozpocząć karierę we wszystkich gałęziach gospodarczych, obojętne czy w zawodach technicznych, handlowych czy medycznych. Bardzo dobre szanse masz przede wszystkim w:

  • rzemiośle
  • budownictwie
  • branży samochodowej
  • w elektrowniach
  • hotelarstwie i gastronomii
  • oraz w zawodach branży zdrowotnej (pielęgniarz, opiekun osób starszych, sanitariusz, położna)

 

Nauka zawodu w Niemczech odbywa się w ramach systemu dualnego. Uczysz się w dwóch miejscach: w zakładzie pracy i w szkole zawodowej. W tym celu podpisujesz umowę o naukę zawodu z konkretnym przedsiębiorstwem. Część praktyczną twojej nauki odbywasz w zakładzie pracy, a teorii uczysz się w szkole zawodowej. Niemiecka nauka zawodu jest, w przeciwieństwie do polskiej, znacznie bardziej zorientowana praktycznie. To oznacza, że w ciągu 3-4 dni w tygodniu odbywasz naukę w zakładzie, a w 1-2 dni w tygodniu – w szkole. Twoja nauka zawodu w Niemczech trwa od 2,5 do 3,5 roku.

 

Nauka zawodu w Niemczech jest znana w świecie i umożliwi Ci wysokie zarobki oraz wyśmienite zatrudnienie, a wraz z tym doskonałą bazę dla twojej kariery! Poza tym wyuczony zawód otwiera Ci dalsze możliwości kształcenia i awansu, a przez to pewną przyszłość w Niemczech.

 

Na początku nauki zawodu w Niemczech zostajesz automatycznie członkiem systemu ubezpieczeń spolecznych. Dzięki temu jesteś ubezpieczony przeciwko chorobie i wypadkom oraz bezrobociu, a także nabywasz prawa emerytalne. Jesteś również zabezpieczony, jeżeli kiedyś miałbyś wymagać opieki. Podczas twojej nauki zawodu na Łużycach co miesiąc otrzymujesz wynagrodzenie, które wzrasta z każdym rokiem nauki! Przy tym pensję tę otrzymujesz niezależnie od tego czy pracujesz, uczęszczasz do szkoly, czy masz urlop!

 

Średnie miesięczne wynagrodzenie w trakcie nauki zawodu na Łużycach, zgodnie z układem zbiorowym, dla wybranych zawodów (netto)

Zawód 1.rok nauki 2.rok 3.rok 4.rok
Mechatronik 746€ 788€ 829€ 863€
Monter rusztowań 516€ 676€ 863€
Elektronik – technologia automatyki 744€ 784€ 824€ 858€
Lakiernik samochodowy 467€ 495€ 557€
Murarz 536€ 711€ 876€
Chemik 652€ 688€ 725€ 766€
Bankowiec 766€ 809€ 844€
Technik turystyki 510€ 598€ 713€
Technik hotelarstwa 448€ 512€ 579€
Kucharz 448€ 512€ 579€
Piekarz 385€ 501€ 596€

Dalsze informacje o twoich możliwych zarobkach znajdziesz tu〉

Masz już zawód i chciałbyś rozpocząć karierę na Łużycach nie podejmując nauki? To żaden problem!

Informacje na temat, jak możesz osiagnąć uznanie twoich kwalifikacji, aby pracować w Niemczech znajdziesz tu〉